I.THẾ NÀO LÀ ĐOẠN VĂN ?

Tải về (0)

Văn bản

(1)

Xây d ự ng đoạn v ă n

trong v ă n bản

(2)

I.THẾ NÀO LÀ ĐOẠN VĂN ?

a. VD

Văn bản: Ngô Tất Tố và tác phẩm “Tắt đèn”

Văn bản gồm hai ý, được viết thành hai đoạn

- Đ1: Cuộc đời, sự nghiệp của Ngô Tất Tố

- Đ2: Giá trị nôi dung, nghệ thuật của tác phẩm

“Tắt đèn”

Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản Đoạn văn do nhiều câu tạo nên.

Bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đâu dòng , kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.

Đoạn văn biểu đạt một ý hoàn chỉnh .

(3)

II. TỪ NGỮ VÀ CÂU TRONG ĐOẠN VĂN.

1. Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn

* Ví dụ:Văn bản: Ngô Tất Tố và tác phẩm “Tắt đèn”

a.Từ ngữ chủ đề : Ngô Tất Tố; ông; nhà nho; nhà báo; học giả, nhà văn

> Từ ngữ chủ đề là cỏc từ ngữ được dựng làm đề mục hoặc cỏc từ ngữ được lặp lại nhiều lần nhằm duy trỡ đối tượng được biểu đạt.

b. Câu chủ đề

+ Vị trí : đầu đoạn (cuối đoạn)

+ Cấu tạo: thường gồm hai thành phần ( chủ ngữ - vị ngữ ) + Nội dung khỏi quỏt, lời lẽ ngắn gọn.

(4)

2. Cách trình bày nội dung đoạn văn:

- Đoạn song hành

(Các câu bình đẳng nhau về mặt ý nghĩa, cùng tập trung thể hiện một chủ đề).

- Đoạn diễn dịch

- Đoạn quy nạp

Câu 1 Câu 2 Câu 3

Câu 1

Câu 2 Câu 3 Câu 4

(Câu ch đề)

Các câu mang ý cụ thể, chi tiết.

Câu 1 Câu 2

Câu 3 Câu cuối

(Câu chủ đề) Các câu mang ý cụ thể,

chi tiết.

(5)

BÀI TẬP VỀ NHÀ à

1. H ọ c b à i.

2. L à m ti ế p b à i

3. Từ tượng hình, từ

tượng thanh.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại