Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 3 tiết 1

10  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

* Kiểm tra bài cũ:

- Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ “Sắc màu em yêu” và trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ yêu những sắc màu nào ? Vì sao?

- Bạn nhỏ yêu tất cả các màu sắc của đất nước.

- Vì những sắc màu ấy gắn với những cảnh vật và con người của đất nước

(3)

- Bài thơ nói lên tình yêu quê hương, đất nước với những sắc màu ,những con người và sự vật đáng yêu của bạn nhỏ

- Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ “Sắc màu em yêu” và trả lời câu hỏi :

- Bài thơ nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ đối với đất nước ?

* Kiểm tra bài cũ:

(4)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

quẹo

Xẳng giọng dỗ dành

Nghẹn nghào

Cai

, ,Hổng thấy,Thiệt,Quẹo vô Lẹ

, ,ráng

1. Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm ?

Chú bò bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm.

(5)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

quẹo

Xẳng giọng dỗ dành

Nghẹn nghào

Cai

, ,Hổng thấy,Thiệt,Quẹo vô Lẹ

, ,ráng

2. Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu chú cán bộ ?

Dì vội đưa chú một chiếc áo khác để thay, rồi bảo chú ngồi

(6)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

quẹo

Xẳng giọng dỗ dành

Nghẹn nghào

Cai

, ,Hổng thấy,Thiệt,Quẹo vô Lẹ

, ,ráng

3. Chi tiết nào trong đoạn kòch làm em thích thú

nhất ? Vì sao?

Chi tiết kết thúc phần một của vở kòch là hấp daãn nhất vì đẩy mâu thuẩn kòch lên đỉnh

(7)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

quẹo

Xẳng giọng dỗ dành

Nghẹn nghào

Cai

, ,Hổng thấy,Thiệt,Quẹo vô Lẹ

, ,ráng

4. Phân vai, đọc diễn cảm đoạn kịch trên.

(8)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

* Luyện đọc diễn cảm:

Cai : - Anh chị kia !

Dì Năm : - Dạ cậu kêu chi ?

Cai : - Cĩ thấy một người mới chạy vơ đây khơng ? Bì Năm : - Dạ, hổng thấy.

Cán bộ : - Lâu mau rồi cậu ? Cai :- Mới tức thời đây.

Cai : - Thiệt khơng thấy chớ? Rõ ràng nĩ quẹo vơ đây (vẻ mặt bực dọc ).Anh nầy là …

(9)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

* Hãy nêu nội dung chính của bài ? .

* Nội dung chính: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng

(10)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại