Tuần 23 - Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật

Download (0)

Full text

(1)

Chào mừng các

em đến với tiết học

môn Tiếng Việt

(2)

Luyện tập

Viết đoạn văn giới thiệu

tranh ảnh về một con vật

(3)

Bài 1. Nói tên con vật trong mỗi bức ảnh dưới đây:

Con hươu

Con hươu Con sóc Con sóc Con công Con công

(4)
(5)

2 Viết 3 - 5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích.

(1) Em nhìn thấy tranh ( nh) đấu? ả ở Giới thiệu

tranh (ảnh) về một con vật em yêu

thích

(2) Trong tranh nh có con v t nào?ả ậ

(3) Con v t đó đang làm gì? Nó có đ c đi m gì n i b t?ậ ặ ể ổ ậ

(4) Em có thích tranh ( nh) đó không? Vì sao?ả

(6)

2 Viết 3 - 5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích.

(1) Em nhìn thấy

tranh ( nh) đấu? ả ở

Giới thiệu tranh (ảnh)

về một con vật em yêu

thích

(2) Trong tranh nh ả có con v t nào?ậ

(3) Con v t đó đang ậ làm gì? Nó có đ c ặ

đi m gì n i b t?ể ổ ậ

(4) Em có thích tranh ( nh) đó không? Vì sao?ả

(7)

Bài làm

Em có một quy n s nh s u tấ(m tranh ể ổ ỏ ư nh về( các con v t. Nh ng em thích nhất là

ả ậ ư

tấm nh hình ch nh t ả ữ ậ chụp một chú voi.

Trong nh, chú voi đang đi l i thong dong trền ả ạ

bãi c . V ỏ oi có thân hình to lớn, da của chúng

màu xám đục. Trên cái đầu to tròn là đôi tai

tròn dẹt như hai cái cánh quạt. Em ấn tượng

nhất với chiếc ngà to, dài và trắng c a chú ủ .

Em rất yêu thích loài vật này.

(8)

TẠM BIỆT

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in