TLV lớp 5 - tuần 19 - Luyện tập viết đoạn văn tả người

14  Download (0)

Full text

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐAM RÔNG Trường Tiểu học Dơng JRI

Phân môn: Tập làm văn

Lớp: 5C

(2)

Kiểm tra bài cũ .

Hãy nhắc lại cấu tạo chung của bài văn tả người ?

Bài văn tả người thường có 3 phần :

1.Mở bài : Giới thiệu người định tả .

2.Thân bài :

a/ Tả ngoại hình (đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng,....)

b/ Tả tính tình, hoạt động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác,...)

3.Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả .

(3)

Luy n t p t ng ườ i

(D ng đo n m bài) Tập làm văn

Thứ năm ngày 06 tháng 1 năm 2011

(4)

Cấu tạo bài văn tả người gồm ba phần:

1.Mở bài : Giới thiệu người định tả . 2.Thân bài :

a/ Tả ngoại hình (đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng,....)

b/ Tả tính tình, hoạt động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác,...)

3.Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả .

(5)

1. Dưới đây là hai đoạn mở đầu bài văn tả người. Theo em, cách mở bài ở hai đoạn này có gì khác nhau?

a) Nếu có ai hỏi rằng “ Em yêu ai nhất?” thì không cần suy nghĩ, em có thể trả lời ngay: “ Em yêu bà nhất.” ( Đề bài:

Tả một người thân trong gia đình em.)

b) Lần về quê nội vừa qua, một buổi sáng, em chạy ra cánh đồng làng. Nơi ấy vòm trời cao vờ vợi, không khí thoáng đãng, mùi lúa chín vẫn còn thoang thoảng, những chú trâu đang thong thả gặm cỏ; tất cả đều hấp dẫn em đến kì lạ.

Phía trước, em thấy một bác nông dân đang cày ruộng.

Em chợt nhận ra đó là bác Tư, người lối xóm nội em. (Đề bài: Tả một bác nông dân đang cày ruộng.)

* - Lối xóm (tiếng Nam Bộ): hàng xóm.

- Nội ( tiếng Nam Bộ): ông nội, bà nội.

(6)

Đề bài :

Tả một người thân trong gia

đình em

Mở bài :

Nếu có ai hỏi rằng”Em yêu ai nhất?” thì không cần suy nghĩ , em có thể trả lời ngay:

“Em yêu bà nhất.”

(7)

Đề bài :

Tả một bác nông dân đang cày ruộng .

Mở bài

:

Lần về quê nội vừa qua, một buổi sáng, em chạy ra cánh đồng làng. Nơi ấy vòm trời cao vời vợi,

không khí thoáng đãng, mùi lúa chín vẫn còn thoang thoảng, những chú trâu đang thong thả gặm cỏ; tất cả đều hấp dẫn em đến kì lạ.Phía trước, em thấy một bác

nông dân đang cày ruộng .Em chợt nhận ra đó là bác Tư,

người lối xóm nội em.

(8)

Bài tập 1:

Dưới đây là hai đoạn mở đầu bài văn tả người .Theo em, cách mở bài ở hai đoạn này có gì khác nhau?

Đề bài Mở bài Cách

mở bài Tả một

người thân trong gia

đình em

Gián tiếp Lần về quê nội vừa qua, một buổi sáng,

em chạy ra cánh đồng làng. Nơi ấy vòm trời cao vời vợi, không khí thoáng đãng, mùi lúa chín vẫn còn thoang thoảng, những chú trâu đang thong thả gặm cỏ; tất cả đều hấp dẫn em đến kì lạ.Phía trước, em thấy một bác nông dân đang cày ruộng .Em chợt nhận ra đó là bác Tư, người lối xóm nội em.

Tả một bác nông dân

đang cày ruộng

Trực tiếp Nếu có ai hỏi rằng”Em yêu ai nhất?” thì không

cần suy nghĩ , em có thể trả lời ngay: “Em yêu bà nhất.”

(9)

Hai kiểu mở bài của bài văn tả người:

Mở bài trực tiếp: Giới thiệu trực tiếp người định tả .

Mở bài gián tiếp: Nói một việc khác, từ đó

chuyển sang giới thiệu người định tả .

(10)

 a,Tả một người thân trong gia đình em.

 b,Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn ở gần nhà em.

 c,Tả một ca sĩ đang biểu diễn .

 d,Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích . Bài tập 2

Hãy viết hai đoạn mở bài theo hai cách đã

biết cho một trong bốn đề văn dưới đây:

(11)

NGƯỜI THÂN BẠN BÈ

CA SĨ NGHỆ SĨ HÀI

(12)

Nhắc em Nhắc em : :

Hãy chọn đề bài nói về đối tượng mà Hãy chọn đề bài nói về đối tượng mà em yêu thích, em có tình cảm, hiểu biết em yêu thích, em có tình cảm, hiểu biết

về người đó.

về người đó.

Em chọn đề bài nào?

Người em định tả là ai?

Vì sao em chọn tả người đó ?

(13)

Luyện tập tả người Luyện tập tả người

(Dựng đoạn mở bài) (Dựng đoạn mở bài)

Tập làm văn

Thứ năm ngày 06 tháng 1 năm 2011

Mở bài trực tiếp :Giới thiệu trực tiếp người định tả .

Mở bài gián tiếp: Nói một việc khác, từ đó

chuyển sang giới thiệu người định tả .

(14)

tr©n träng c¶m ¬n

C¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in